FINANČNO SVETOVANJE

 • Finančna analiza družbe
 • Pomoč pri pripravi kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov
 • Strokovni pregled obstoječega naložbenega portfelja
 • Svetovanje pri postavitvi novega naložbenega portfelja
 • Pomoč pri upravljanju terjatev
 • Svetovanje in pomoč pri pridobivanju alternativnih in klasičnih virov financiranja za podjetja in projekte

 • DAVČNO SVETOVANJE

 • Strokovni posveti in nasveti na področju davkov v EU in SLO
 • Pregled poslovanja s strokovnimi nasveti davčne optimizacije
 • Svetovanje na področju osebnih davkov in obdavčitve pravnih oseb

 • POSLOVNO SVETOVANJE

 • Svetovanje pri prevzemu, prodaji ali nakupu podjetja
 • Urejanje dokumentacije za pridobivanje različnih dovoljenj in licenc v RS in EU
 • Vzpostavitev družbe za upravljanje alternativnih skladov v EU
 • Vzpostavitev in upravljanje alternativnega investicijskega sklada v EU
 • Vzpostavitev in upravljanje trust-a v EU
 • Odpiranje podjetij v EU
 • Prestrukturiranje podjetij (ob širitvi doma in v tujini, prodaji, nakupu ...)
 • Skrbni pregled podjetij (pred nakupom/ prodajo)

 • PRAVNO in KADROVSKO SVETOVANJE

 • Svetovanje in sestava družbenih pogodb
 • Paketna ureditev kadrovskega področja ali po področjih...
 • Sistemizacija delovnih mest z opisi
 • Ureditev splošnih aktov družbe
 • Priprava pogodb iz delovnopravnega ter civilnopravnega področja (pogodbe o poslovodenju, individualne in redne zaposlitve, pogodbe o poslovnem sodelovanju, avtorske pogodbe, začasno in občasno delo,...)
 • Kadrovske evidence