FINANČNO SVETOVANJE

 • Finančna analiza družbe
 • Pomoč pri pripravi kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov
 • Strokovni pregled obstoječega naložbenega portfelja
 • Svetovanje pri postavitvi novega naložbenega portfelja
 • Pomoč pri upravljanju terjatev
 • Svetovanje in pomoč pri pridobivanju alternativnih in klasičnih virov financiranja za podjetja in projekte

 • DAVČNO SVETOVANJE

 • Strokovni posveti in nasveti na področju davkov v EU in SLO
 • Pregled poslovanja s strokovnimi nasveti davčne optimizacije
 • Svetovanje na področju osebnih davkov in obdavčitve pravnih oseb

 • POSLOVNO SVETOVANJE

 • Svetovanje pri prevzemu, prodaji ali nakupu podjetja
 • Urejanje dokumentacije za pridobivanje različnih dovoljenj in licenc v RS in EU
 • Vzpostavitev družbe za upravljanje alternativnih skladov v EU
 • Vzpostavitev in upravljanje alternativnega investicijskega sklada v EU
 • Vzpostavitev in upravljanje trust-a v EU
 • Odpiranje podjetij v EU
 • Prestrukturiranje podjetij (ob širitvi doma in v tujini, prodaji, nakupu ...)
 • Skrbni pregled podjetij (pred nakupom/ prodajo)

 • PRAVNO in KADROVSKO SVETOVANJE

 • Svetovanje in sestava družbenih pogodb
 • Paketna ureditev kadrovskega področja ali po področjih...
 • Sistemizacija delovnih mest z opisi
 • Ureditev splošnih aktov družbe
 • Priprava pogodb iz delovnopravnega ter civilnopravnega področja (pogodbe o poslovodenju, individualne in redne zaposlitve, pogodbe o poslovnem sodelovanju, avtorske pogodbe, začasno in občasno delo,...)
 • Kadrovske evidence

 • Direktor SFM

  Andrej Laznik

  S prilagodljivimi finančnimi rešitvami po najvišjih poslovnih in moralnih standardih ter s prožnim in dinamičnim pristopom, usmerjenim v izpolnitev interesov strank, želimo postaviti nove standarde. Verjamemo in dokazujemo, da je naš pristop odličen in da smo kar najboljše pripravljeni na izzive prihodnosti.

  Ustanovitelj

  Klemen Mlakar

  V svoji pestri karieri je vodil in uspešno skrbel za upravljanje premoženja velikih investitorjev. Je strokovnjak na področju postavljanja strategij, postavitvi risk procesov ter finančne stabilnosti podjetja. Zaključil je številna kompleksna prestrukturiranja ter nekatere najpomembnejše projekte na področju združitev podjetij v regiji.

  Ustanovitelj

  Boštjan Klinec

  Strokovnjak z več kot 20 let mednarodnih izkušenj na področju zavarovalništva, bančništva, upravljanja premoženja in vodenja investicijskih skladov. Uspešno zaključil več projektov odpiranja novih trgov in vodenja novih podjetij v tujini za podjetja, ki so se širila v tujino.

  Direktor Superos Fund Management

  Andrej Laznik

  V svoji bogati karieri ima več kot 30 let izkušenj v vodenju velikih podjetij, postavitvi optimalne organizacije in procesov po spojitvi podjetij, vodenju procesov optimizacije in prilagoditvi optimalnih stroškov s ciljem finančne in poslovne uspešnosti.

  Vodja zalednih oddelkov

  Tanja Močnik

  Ima več kot 20 let izkušenj v borzno posredniški družbi ALTA Invest d.d. in Poteza d.d. s poznavanjem in usklajevanjem prodajnih in  podpornih procesov znotraj družbe ter vodenjem prodajne mreže.  Uspešno vodila in integrirala več različnih razvojnih projektov.

  Direktor prodaje

  Mateja Zavadlal

  V svoji več kot 20 letni karieri je pridobila izkušnje najprej v javnem  sektorju in nato skoraj 15 let v gospodarstvu tako v Sloveniji kot v tujini.  Managersko kariero je zgradila na področju uspešne združitve več  podjetij, prestrukturiranja tako na finančnem kot poslovnem področju,  vodenju podjetij različnih panog, postavitvi kulture podjetja, učinkovitih  procesov in z graditvijo močnih uspešnih teamov.

  PIŠKOTKI

  To spletno mesto uporablja piškotke z namenom nenehne izboljšave našega spletnega mesta. Piškotki ne vsebujejo in ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta se strinjate z našo Politiko piškotkov.

  POGOJI UPORABE IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI

  Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta se šteje, da se strinjate z zgoraj navedeno Izjavo o omejitvi odgovornosti, z našimi Pogoji za uporabo spletnega mesta www.superos.eu in Politiko zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

  Splošni pogoji za uporabo spletnega mesta www.superos.eu
  Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov
  Izjava o omejitvi odgovornosti