PORTFELJ POTROŠNIŠKIH TERJATEV

SUPEROS STABILITY FUND je alternativni investicijski sklad (v nadaljevanju: AIS), ki nalaga premoženje v portfelje potrošniškega financiranja s ciljem ustvarjanja stabilnega in absolutnega donosa na dolgi rok. AIS je oblikovan kot ločeno premoženje znotraj družbe Superos Fund Management d.o.o. in je vpisan v register alternativnih investicijskih skladov pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev v Sloveniji.

Po svoji naravi je tovrstna naložba namenjena najbolj konservativnim vlagateljem, ki se želijo izogniti plačevanju ležarin na bankah in istočasno oplemenititi sredstva s poudarkom na varnosti naložbe.

Naložbena politika je osredotočena na prepoznavanju dobrih modelov potrošniškega financiranja skladno z interno politiko upravljanja s tveganji, ki temelji na stabilnih denarnih tokovih ob istočasnem zagotavljanju varnosti in razpršenosti naložb.