PORTFELJ DRUŽB V FINANČNEM IN
POSLOVNEM PRESTRUKTURIRANJU

SUPEROS RESTRUCTURING FUND je alternativni investicijski sklad
(v nadaljevanju: AIS), ki nalaga premoženje v portfelje družb s cilljem finančnega in poslovnega prestrukturiranja (turnaround). AIS je oblikovan kot ločeno premoženje znotraj družbe Superos Fund Management d.o.o., in je vpisan v register alternativnih investicijskih skladov pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev v Sloveniji.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki razumejo priložnost vstopa močnega finančnega partnerja z obsežnimi vodstvenimi in organizacijskimi izkušnjami v podjetje z neizkoriščenim potencialom.

Naložbena politika je osredotočena na prepoznavanje podjetij z odličnimi produkti/storitvami in ne tako dobrim organizacijskim modelom ter posledično slabim finančnim položajem (pomanjkanje dolgoročnih virov financiranja).

S prestrukturiranjem poslovnih procesov ter refinanciranjem finančnih virov portfeljskim podjetjem omogočamo možnost za hitrejši in stabilnejši razvoj, vlagateljem pa nadpovprečno in stabilno donosnost.

Ekipa Superos Restructuring Fund

Andrej Laznik

Generalni direktor, Partner