PORTFELJ DRUŽB V FINANČNEM IN
POSLOVNEM PRESTRUKTURIRANJU
IN HITRO RASTOČIH DRUŽB


SUPEROS RESTRUCTURING FUND je alternativni investicijski sklad
(v nadaljevanju: AIS), ki nalaga premoženje v portfelje družb s cilljem  finančnega in poslovnega prestrukturiranja. AIS je oblikovan  kot ločeno premoženje znotraj družbe Superos Fund Management d.o.o., in je vpisan v register alternativnih investicijskih skladov pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev v Sloveniji.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki so usmerjeni v dolgoročno vlaganje s ciljem večje donosnosti in družbam, ki razumejo priložnost vstopa močnega finančnega partnerja z obsežnimi vodstvenimi in organizacijskimi izkušnjami v podjetje z neizkoriščenim potencialom.

Naložbena politika je osredotočena na prepoznavanje podjetij z nadpovprečnim potencialom za rast, katere ovira predvsem pomanjkanje lastniških kapitalskih virov, vizionarsko vodenje ter mednarodne poslovne priložnosti.
Partnerji in sodelavci sklada z desetletji izkušenj s področja M&A podjetje in s prestrukturiranji poslovnih procesov ter refinanciranjem finančnih virov portfeljskim podjetjem omogočamo možnost za hitrejši in stabilnejši razvoj, vlagateljem pa nadpovprečno donosnost.

Ekipa Superos Restructuring Fund