PORTFELJ DRUŽB V FINANČNEM IN
POSLOVNEM PRESTRUKTURIRANJU
IN HITRO RASTOČIH DRUŽB

SUPEROS RESTRUCTURING FUND je alternativni investicijski sklad
(v nadaljevanju: AIS), ki nalaga premoženje v portfelje družb s cilljem finančnega in poslovnega prestrukturiranja (turnaround). AIS je oblikovan kot ločeno premoženje znotraj družbe Superos Fund Management d.o.o., in je vpisan v register alternativnih investicijskih skladov pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev v Sloveniji.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki razumejo priložnost vstopa močnega finančnega partnerja z obsežnimi vodstvenimi in organizacijskimi izkušnjami v podjetje z neizkoriščenim potencialom.

Naložbena politika je osredotočena na prepoznavanje podjetij z nadpovrečnim potencialom za rast, katere ovira predvsem pomanjkanje lastniških kapitalskih virov, vizionarsko vodenje ter mednarodne poslovne  priložnosti.

Partnerji in sodelavci sklada z desetletji izkušenj s področja M&A podjetij in s prestrukturiranji poslovnih procesov ter refinanciranjem finančnih virov  portfeljskim podjetjem omogočamo možnost za hitrejši in stabilnejši razvoj,  vlagateljem pa nadpovprečno donosnost.