RAZVOJ NEPREMIČNINSKIH PROJEKTOV

SUPEROS PASSIVE REAL ESTATE FUND IN SUPEROS DEVELOPMENT REAL ESTATE FUND sta alternativna investicijska sklada (v nadaljevanju: AIS), ki bosta nalagala premoženje v nepremičnine in nepremičninske projekte.

AIS-ja bosta oblikovana kot ločeno premoženje znotraj upravljavca Superos Fund Management d.o.o. in bosta vpisana v register alternativnih investicijskih skladov pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev v Sloveniji.

Oba sklada bosta vlagala v različne vrste nepremičnin – primarno v Sloveniji in sekundarno v Evropi.

Prvi sklad bo namenjen vlagateljem, ki želijo vlagati v nepremičnine, istočasno pa želijo ohraniti prednost vlaganja v vzajemne sklade (razpršitev in likvidnost) ter pred višino donosa postavljajo rednost prilivov iz naložbe.

Drugi sklad bo namenjen vlagateljem, ki želijo vlagati v nepremičninske projekte (največkrat za znane naročnike) z ročnostjo 2-5 let in znatno višjo donosnostjo, vendar brez možnosti redne likvidnosti, saj se donos izplača ob realizaciji naložbe.