PORTFELJ HITRO RASTOČIH DRUŽB​

* v nastajanju

SUPEROS PRIVATE EQUITY FUND je alternativni investicijski sklad (v nadaljevanju: AIS), ki nalaga premoženje v portfelje družb z visokim potencialom za rast. AIS bo oblikovan kot ločeno premoženje znotraj družbe Superos Fund Management d.o.o. in bo vpisan v register alternativnih investicijskih skladov pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev v Sloveniji.

Sklad bo namenjen vlagateljem, ki so usmerjeni v dolgoročno vlaganje s ciljem večje donosnosti.

Naložbena politika je osredotočena na prepoznavanje podjetij z nadpovprečnim potencialom za rast, katere ovira predvsem pomanjkanje lastniških kapitalskih virov, vizionarsko vodenje ter mednarodne poslovne priložnosti.

Partnerji in sodelavci sklada z desetletji izkušenj s področja M&A podjetje v obdobju 3-5 let pripeljejo v naslednjo korporativno ligo.

Ekipa Superos Private Equity Fund

Boštjan Klinec

Ustanovitelj

Klemen Mlakar

Ustanovitelj