* v nastajanju

PORTFELJ STRUKTURIRANIH POSOJIL

SUPEROS PRIVATE DEBT je alternativni investicijski sklad
(v nadaljevanju: AIS), ki nalaga premoženje v portfelje strukturiranih posojil družb z visokim potencialom za rast. AIS bo oblikovan kot ločeno premoženje znotraj družbe Superos Fund Management d.o.o. in bo vpisan v register alternativnih investicijskih skladov pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev v Sloveniji.

Superos Private Debt je posebej izoblikovano posojilo, ki je strukturirano glede na potrebe posojilojemalca-podjetja, ki je zašlo v začasne likvidnostne težave.

Struktura Superos Private Debt-a na eni strani zniža bančno zadolženost in hkrati poveča tekočo likvidnost podjetja. S tem zagotavlja podjetju ustrezen čas, za uresničitev aktivnosti, ki razrešijo poslovne težave, ki so pripeljale do likvidnostnih težav.
Superos Private Debt s svojo strukturo upošteva tudi interese banke, ki sicer financirajo podjetje.

Superos z znanjem svojih (notranjih in zunanjih) strokovnjakov pomaga pri oblikovanju aktivnosti za reševanje nastalih poslovnih težav ter po potrebi tudi pomaga pri izvajanju.
Ob uspešni realizaciji akcijskega načrta, bo podjetje lahko nadaljevalo normalno poslovanje ter se ponovno financiralo preko bančnih posojil ter vrnilo dolg Superos Private Debt-u, brez negativnega vpliva preteklih težav na oceno bonitete s strani bank.

Direktor SFM

Andrej Laznik

S prilagodljivimi finančnimi rešitvami po najvišjih poslovnih in moralnih standardih ter s prožnim in dinamičnim pristopom, usmerjenim v izpolnitev interesov strank, želimo postaviti nove standarde. Verjamemo in dokazujemo, da je naš pristop odličen in da smo kar najboljše pripravljeni na izzive prihodnosti.

Ustanovitelj

Klemen Mlakar

V svoji pestri karieri je vodil in uspešno skrbel za upravljanje premoženja velikih investitorjev. Je strokovnjak na področju postavljanja strategij, postavitvi risk procesov ter finančne stabilnosti podjetja. Zaključil je številna kompleksna prestrukturiranja ter nekatere najpomembnejše projekte na področju združitev podjetij v regiji.

Ustanovitelj

Boštjan Klinec

Strokovnjak z več kot 20 let mednarodnih izkušenj na področju zavarovalništva, bančništva, upravljanja premoženja in vodenja investicijskih skladov. Uspešno zaključil več projektov odpiranja novih trgov in vodenja novih podjetij v tujini za podjetja, ki so se širila v tujino.

Direktor Superos Fund Management

Andrej Laznik

V svoji bogati karieri ima več kot 30 let izkušenj v vodenju velikih podjetij, postavitvi optimalne organizacije in procesov po spojitvi podjetij, vodenju procesov optimizacije in prilagoditvi optimalnih stroškov s ciljem finančne in poslovne uspešnosti.

Vodja zalednih oddelkov

Tanja Močnik

Ima več kot 20 let izkušenj v borzno posredniški družbi ALTA Invest d.d. in Poteza d.d. s poznavanjem in usklajevanjem prodajnih in  podpornih procesov znotraj družbe ter vodenjem prodajne mreže.  Uspešno vodila in integrirala več različnih razvojnih projektov.

Direktor prodaje

Mateja Zavadlal

V svoji več kot 20 letni karieri je pridobila izkušnje najprej v javnem  sektorju in nato skoraj 15 let v gospodarstvu tako v Sloveniji kot v tujini.  Managersko kariero je zgradila na področju uspešne združitve več  podjetij, prestrukturiranja tako na finančnem kot poslovnem področju,  vodenju podjetij različnih panog, postavitvi kulture podjetja, učinkovitih  procesov in z graditvijo močnih uspešnih teamov.

PIŠKOTKI

To spletno mesto uporablja piškotke z namenom nenehne izboljšave našega spletnega mesta. Piškotki ne vsebujejo in ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta se strinjate z našo Politiko piškotkov.

POGOJI UPORABE IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI

Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta se šteje, da se strinjate z zgoraj navedeno Izjavo o omejitvi odgovornosti, z našimi Pogoji za uporabo spletnega mesta www.superos.eu in Politiko zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

Splošni pogoji za uporabo spletnega mesta www.superos.eu
Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov
Izjava o omejitvi odgovornosti