Prihranki in alternativne naložbe

V Sloveniji se po podatkih Sursa neto finančno premoženje (razlika med sredstvi in obveznostmi) med gospodinjstvi že osemnajst let povečuje in je ob koncu leta 2019 znašalo 43,4 milijarde evrov. Glede na leto 2018 se je povečalo za 10,9 %. Finančna sredstva gospodinjstev, kamor prištevamo gotovino in vloge, delnice in druge finančne instrumente, v zadnjih osmih letih naraščajo v večjem obsegu od finančnih obveznosti, predvsem posojil. V strukturi finančnih sredstev dosegajo največji delež kljub izredno nizkim depozitnim obrestnim meram še vedno vloge na bankah (zlasti prenosljive vloge) in gotovina (47,7 %), tem sledijo lastniški kapital in delnice (30,6 %), zavarovanja (zlasti življenjska zavarovanja) in pokojninske sheme (13,7 %), dolžniški vrednostni papirji ter druge terjatve (5,8 %) in posojila (2,2 %). To kaže na dejstvo, da gospodinjstva ostajajo pri svojih naložbenih odločitvah konservativna in nenaklonjena tveganju, saj v nasprotju z gotovino in vlogami ostaja odstotek bolj tveganih naložb razmeroma majhen. Ključna dejavnika pri tovrstnem obnašanju slovenskih varčevalcev sta predvsem zelo slabo razvit kapitalski trg in pomanjkanje stabilnih alternativnih naložb.

Ko govorimo o naložbenih odločitvah, je treba hkrati razumeti in upoštevati tudi inflacijo, saj ta vpliva na vse vidike gospodarstva, od potrošniške porabe, poslovnih naložb in obrestnih mer do uravnavanja količine denarja v obtoku s strani centralnih bank, kar posledično zmanjša vrednost donosnosti naložbe. V Sloveniji je bila v maju 2021 mesečna stopnja rasti cen 0,9 %, na letni stopnji pa je inflacija znašala 2,1 %. Ob predpostavki 0,5-odstotne obrestne mere za vezavo depo- zita do 1 leta (nominalni donos) ter 2-odstotni stopnji inflacije je dejanski realni donos negativen in znaša -1,5 %. Tudi pri nepremičninah, kjer dosegajo stanovanja za oddajo v povprečju letni donos 3–5 %, doseže učinek 2-odstotne inflacije realni donos 1–3 %.

Na drugi strani so danes zelo aktualne naložbe v kriptovalute, kjer rast cen v zadnjem obdobju privlači vedno več investitorjev. Ker gre za izredno špekulativno naložbo, je treba imeti pri naložbenih odločitvah dovolj znanja in discipline, ključna težava pa je v tem, da investitor ne ve natančno, v kaj investira. Trg kriptovalut je nereguliran, poleg tega je ve- likokrat pod vplivom raznih manipulacij. Ker imajo pri investitorjih še vedno pomembno vlogo čustva, nemalokrat prihaja do neupoštevanja razpršitve naložb in posledično napačnih odločitev. Čustva nikoli ne smejo vplivati na naložbene odločitve in v primeru pomanjkanja finančne pismenosti bi morali investitorji upravljanje svojega premoženja (t. i. wealth management) zaupati finančnim strokovnjakom.

Vsekakor je smotrno vlagati v alternativne oblike naložb, kamor uvrščamo nepremičninske in infrastrukturne sklade, odkupe terjatev in druge naložbe. Manj znane so naložbe oz. skladi, ki v svoji naložbeni politiki izvajajo odkupe terjatev. Treba je ločiti med terjatvami do podjetij in tistimi do potrošnikov, saj so prve z vidika morebitnega poslabšanja likvidnostnega stanja podjetij precej bolj tvegane od potrošniških, ki so v manjših zneskih in fizične osebe jamčijo z vsem svojim premoženjem. Poleg tega je tovrstno financiranje večinoma zavarovano tudi pri zavarovalnicah, s čimer se tveganje dodatno minimalizira. Družba Superos, d. o. o., upravlja alternativni investicijski sklad Superos Stability Fund, ki po svoji naložbeni politiki nalaga premoženje dobro poučenih vlagateljev izključno v potrošniško financiranje slovenskih državljanov. Naložba v ta sklad je ustrezno razpršena in posledično znatno bolj varna od drugih naložb s podobnim profilom tveganja ter hkrati ponuja mesečno likvidnost, kar je redkost pri drugih alternativnih naložbah.

Matevž Raztočnik

Matevž Raztočnik

CEO pri Superos, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.

Delite

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Najbolj brano

Oznake

Direktor SFM

Andrej Laznik

S prilagodljivimi finančnimi rešitvami po najvišjih poslovnih in moralnih standardih ter s prožnim in dinamičnim pristopom, usmerjenim v izpolnitev interesov strank, želimo postaviti nove standarde. Verjamemo in dokazujemo, da je naš pristop odličen in da smo kar najboljše pripravljeni na izzive prihodnosti.

Ustanovitelj

Klemen Mlakar

V svoji pestri karieri je vodil in uspešno skrbel za upravljanje premoženja velikih investitorjev. Je strokovnjak na področju postavljanja strategij, postavitvi risk procesov ter finančne stabilnosti podjetja. Zaključil je številna kompleksna prestrukturiranja ter nekatere najpomembnejše projekte na področju združitev podjetij v regiji.

Ustanovitelj

Boštjan Klinec

Strokovnjak z več kot 20 let mednarodnih izkušenj na področju zavarovalništva, bančništva, upravljanja premoženja in vodenja investicijskih skladov. Uspešno zaključil več projektov odpiranja novih trgov in vodenja novih podjetij v tujini za podjetja, ki so se širila v tujino.

Direktor Superos Fund Management

Andrej Laznik

V svoji bogati karieri ima več kot 30 let izkušenj v vodenju velikih podjetij, postavitvi optimalne organizacije in procesov po spojitvi podjetij, vodenju procesov optimizacije in prilagoditvi optimalnih stroškov s ciljem finančne in poslovne uspešnosti.

Vodja zalednih oddelkov

Tanja Močnik

Ima več kot 20 let izkušenj v borzno posredniški družbi ALTA Invest d.d. in Poteza d.d. s poznavanjem in usklajevanjem prodajnih in  podpornih procesov znotraj družbe ter vodenjem prodajne mreže.  Uspešno vodila in integrirala več različnih razvojnih projektov.

Direktor prodaje

Mateja Zavadlal

V svoji več kot 20 letni karieri je pridobila izkušnje najprej v javnem  sektorju in nato skoraj 15 let v gospodarstvu tako v Sloveniji kot v tujini.  Managersko kariero je zgradila na področju uspešne združitve več  podjetij, prestrukturiranja tako na finančnem kot poslovnem področju,  vodenju podjetij različnih panog, postavitvi kulture podjetja, učinkovitih  procesov in z graditvijo močnih uspešnih teamov.

PIŠKOTKI

To spletno mesto uporablja piškotke z namenom nenehne izboljšave našega spletnega mesta. Piškotki ne vsebujejo in ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta se strinjate z našo Politiko piškotkov.

POGOJI UPORABE IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI

Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta se šteje, da se strinjate z zgoraj navedeno Izjavo o omejitvi odgovornosti, z našimi Pogoji za uporabo spletnega mesta www.superos.eu in Politiko zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

Splošni pogoji za uporabo spletnega mesta www.superos.eu
Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov
Izjava o omejitvi odgovornosti