KDAJ IN KAKO PRODATI PODJETJE

Podjetja in njihovi lastniki se v času svojega obstoja nemalokrat soočijo z vprašanjem glede prodaje podjetja. Razlogov za prodajo je seveda več, od osebnih razlogov na strani lastnikov, ker bodisi nimajo nasledstva, pojavi se pomanjkanje poslovnega izziva ali zdravstvenih problemov, do poslovnih razlogov, kjer je ogrožen obstoj podjetja ali se pokažejo različni interesi družbenikov ali solastnikov glede nadaljnega razvoja podjetja. 

Vprašanje nasledstva se pojavi predvsem v poslovanju družinskih podjetij, kjer gre za prenos lastništva in upravljanje na naslednjo generacijo. Gre za proces, ki je precej bolj kompleksen od zgolj zamenjave direktorja, saj vključuje vrsto lastniških, pravnih finančnih in zelo pomembnih čustvenih dejavnikov. Ustanovitelj je pogosto čustveno vezan na podjetje in z mislimi na upokojitev ne pripravi načrta prenosa podjetja, saj s tem dejanjem odlaša. V primeru priprave načrta prenosa, pa se sooča s pomanjkanjem znanja in izkušenj. V zadnjem času je vedno manj prenosa podjetij na naslednike, zato se lastniki odločajo za zunanje profesionalne managerje (ob ohranitvi lastništva), prodajo dela ali celotnega podjetja ali pa njegovo zaprtje.

Drug pomemben razlog za prodajo podjetja je prav gotovo slaba finančna situacija podjetja, ki lahko v najslabšem scenariju privede do insolventnosti poslovanja in likvidacije podjetja. Insolventnost pomeni dalj časa trajajočo plačilno nesposobnost podjetja, pri čemer obveznosti dolžnika presegajo premoženje podjetja. Neprimerna struktura finančnih virov zahteva finančno prestrukturiranje, ki mu večinoma sledi tudi poslovno prestrukturiranje podjetja.

Proces finančnega in poslovnega prestrukturiranja lahko podjetja zaupajo zunanjim profesionalnim upravljavcem, kot na primer skladom zasebnega kapitala (Privat Equity skladi), ki so največkrat zaprti skladi in sredstva vlagateljev investirajo v tovrstne naložbe. Med vlagatelji nastopajo predvsem zavarovalnice, pokojninski skladi, investicijske banke ter dobro poučeni posamezniki. Razcvet so ti skladi doživeli med zadnjo finančno krizo, kjer so vlagatelji iskali naložbe, s katerimi bi se zavarovali pred padci na borzah. 

Pri skladih tveganega kapitala je osnovni koncept lastniško financiranje, kjer je zaradi večjega tveganja in nizke likvidnosti pričakovan donos bistveno višji. Vlagatelj tveganega kapitala je tako pripravljen sprejeti visoko tveganje, samo ime lastniško financiranje pa izhaja iz dejstva, da vlagatelj postane solastnik podjetja. Razen denarja vlagatelj v podjetje investira tudi svoje izkušnje, znanje in socialni kapital ter se tako aktivno vključi v poslovanje predvsem na strateškem nivoju. 

V družbi Superos Fund Management upravljamo sklad Superos Private Credit Fund, ki predstavlja hibrid med t.i. Equity in Debt skladom s ciljem podjetju pomagati pri pridobitvi vzdržnih kapitalskih virov (brez posega v lastniško strukturo) in istočasno zagotoviti primerno ekipo managerjev, ki bodo podjetju pomagali izboljšati poslovanje. Naš koncept sodelovanja se oblikuje glede na individualne potrebe lastnika in podjetja ter je lahko usmerjen v izboljšanje poslovanja, pripravo na prodajo, vzpostavitev managerske ekipe ali kombinacijo vseh treh.

Matevž Raztočnik

Matevž Raztočnik

CEO pri Superos, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.

Delite

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Najbolj brano

Oznake

Direktor SFM

Andrej Laznik

S prilagodljivimi finančnimi rešitvami po najvišjih poslovnih in moralnih standardih ter s prožnim in dinamičnim pristopom, usmerjenim v izpolnitev interesov strank, želimo postaviti nove standarde. Verjamemo in dokazujemo, da je naš pristop odličen in da smo kar najboljše pripravljeni na izzive prihodnosti.

Ustanovitelj

Klemen Mlakar

V svoji pestri karieri je vodil in uspešno skrbel za upravljanje premoženja velikih investitorjev. Je strokovnjak na področju postavljanja strategij, postavitvi risk procesov ter finančne stabilnosti podjetja. Zaključil je številna kompleksna prestrukturiranja ter nekatere najpomembnejše projekte na področju združitev podjetij v regiji.

Ustanovitelj

Boštjan Klinec

Strokovnjak z več kot 20 let mednarodnih izkušenj na področju zavarovalništva, bančništva, upravljanja premoženja in vodenja investicijskih skladov. Uspešno zaključil več projektov odpiranja novih trgov in vodenja novih podjetij v tujini za podjetja, ki so se širila v tujino.

Direktor Superos Fund Management

Andrej Laznik

V svoji bogati karieri ima več kot 30 let izkušenj v vodenju velikih podjetij, postavitvi optimalne organizacije in procesov po spojitvi podjetij, vodenju procesov optimizacije in prilagoditvi optimalnih stroškov s ciljem finančne in poslovne uspešnosti.

Vodja zalednih oddelkov

Tanja Močnik

Ima več kot 20 let izkušenj v borzno posredniški družbi ALTA Invest d.d. in Poteza d.d. s poznavanjem in usklajevanjem prodajnih in  podpornih procesov znotraj družbe ter vodenjem prodajne mreže.  Uspešno vodila in integrirala več različnih razvojnih projektov.

Direktor prodaje

Mateja Zavadlal

V svoji več kot 20 letni karieri je pridobila izkušnje najprej v javnem  sektorju in nato skoraj 15 let v gospodarstvu tako v Sloveniji kot v tujini.  Managersko kariero je zgradila na področju uspešne združitve več  podjetij, prestrukturiranja tako na finančnem kot poslovnem področju,  vodenju podjetij različnih panog, postavitvi kulture podjetja, učinkovitih  procesov in z graditvijo močnih uspešnih teamov.

PIŠKOTKI

To spletno mesto uporablja piškotke z namenom nenehne izboljšave našega spletnega mesta. Piškotki ne vsebujejo in ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta se strinjate z našo Politiko piškotkov.

POGOJI UPORABE IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI

Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta se šteje, da se strinjate z zgoraj navedeno Izjavo o omejitvi odgovornosti, z našimi Pogoji za uporabo spletnega mesta www.superos.eu in Politiko zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

Splošni pogoji za uporabo spletnega mesta www.superos.eu
Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov
Izjava o omejitvi odgovornosti