Katero naložbo boste izbrali danes?

Denarna politika ECB še naprej temelji na nizkih obrestnih merah, kar pa se bo zagotovo spremenilo z vse večjimi inflacijskimi pritiski, ki smo jim priča v zadnjih mesecih. Kljub nizkim obrestnim meram, vloge komitentov bank v Sloveniji še vedno naraščajo tako z pri gospodinjstvih, kot tudi pri podjetjih. Po podatkih Banke Slovenije so imela gospodinjstva konec maja 2021 za 23,0 mrd EUR vlog in so se samo v letu 2021 povečale za 0,6 mrd EUR, podjetja pa so imela konec maja 2021 za 8,5 mrd EUR vlog in tudi tu so se sredstva v letu 2021 povečala in sicer za skoraj 0,5 mrd EUR. Tovrstno povečanje sredstev je mogoče pripisati elementu previdnosti in varnosti, ki je močno ukoreninjena pri Slovencih, ki so pri potrošnji in naložbah zelo previdni.

Tudi struktura prihrankov v bankah se je v zadnjem času spremenila, saj je vedno manj vezanih vlog, kopičijo pa se razpoložljiva stanja na transakcijskih računih. Varčevalci čakajo na primeren trenutek za druge oblike naložb ali pa enostavno ne vedo kam s prihranki. Dodatno negotovost prinašajo že omenjeni inflacijski pritiski, ki so posledica dviga cen predvsem surovin in materialov ter gospodarskega okrevanja, ki bodo vplivali na negativne realne donose tovrstnih naložb. V Sloveniji je bila v maju 2021 mesečna stopnja rasti cen 0,9%, na letni stopnji pa je znašala inflacija 2,1%. Inflacija realno znižuje vrednost denarja in posledično so tudi realni donosi nižji in v primeru bančne vloge je donos v opazovanem obdobju realno negativen. Poglejmo še na trg naložbenih nepremičnin, kjer stanovanja za oddajo v povprečju dosegajo letni donos med 3-5%. Znano je, da so v obdobju višje inflacije primerne naložbe v surovine, predvsem zlato, ki pa je v zadnjem času tudi zaradi lažje dostopnosti postala špekulativna naložba s precejšnjimi nihanji. Realne naložbe, kamor spadajo nepremičnine, so prav tako ena izmed možnosti zaščite pred inflacijo, vendar je potrebno izpostaviti vidik likvidnosti, saj so naložbe v nepremičnine na kratek rok slabo likvidne. V odvisnosti od razmer na nepremičninskem trgu in finančnega stanja investitorja, se kaj kmalu lahko zgodi prodaja z izgubo, pojavijo se lahko težave z najemniki in nekajmesečno ne-oddajanje nepremičnine, prav tako ni razpršitve naložbe in je odvisnost od naložbe precejšnja. V času povečane inflacije rastejo cene tako nepremičnin, kot tudi najemnin, vendar je vprašanje do katere mere bo dvig tovrstnih cen slovenski nepremičninski trg še prenesel in ali v tem trenutku nismo že na zgornji meji.

Vsekakor je smotrno vlagati tudi v alternativne oblike naložb, kamor uvrščamo nepremičninske in infrastrukturne sklade, odkupe terjatev in druge naložbe. Manj znane so naložbe oz. skladi, ki v svoji naložbeni politiki izvajajo odkupe terjatev. Potrebno je ločiti med terjatvami do podjetij in tistimi do fizičnih oseb, saj so prve z vidika morebitnega poslabšanja likvidnostnega stanja podjetij precej bolj tvegane od terjatev do fizičnih oseb, ki so v nižjih zneskih in fizične osebe jamčijo z vsem svojim premoženjem. Poleg tega so tovrstne terjatve večinoma zavarovane tudi pri zavarovalnicah, s čimer se tveganje dodatno minimalizira. Družba Superos d.o.o. upravlja alternativni investicijski sklad Superos stability fund, ki po svoji naložbeni politiki nalaga premoženje dobro poučenih vlagateljev izključno v terjatve do fizičnih oseb, ki so hkrati slovenski državljani. Naložba v ta sklad je razpršena in posledično manj tvegana, hkrati pa dosega bistveno višji letni donos.

Matevž Raztočnik

Matevž Raztočnik

CEO pri Superos, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.

Delite

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Najbolj brano

Oznake

Direktor SFM

Andrej Laznik

S prilagodljivimi finančnimi rešitvami po najvišjih poslovnih in moralnih standardih ter s prožnim in dinamičnim pristopom, usmerjenim v izpolnitev interesov strank, želimo postaviti nove standarde. Verjamemo in dokazujemo, da je naš pristop odličen in da smo kar najboljše pripravljeni na izzive prihodnosti.

Ustanovitelj

Klemen Mlakar

V svoji pestri karieri je vodil in uspešno skrbel za upravljanje premoženja velikih investitorjev. Je strokovnjak na področju postavljanja strategij, postavitvi risk procesov ter finančne stabilnosti podjetja. Zaključil je številna kompleksna prestrukturiranja ter nekatere najpomembnejše projekte na področju združitev podjetij v regiji.

Ustanovitelj

Boštjan Klinec

Strokovnjak z več kot 20 let mednarodnih izkušenj na področju zavarovalništva, bančništva, upravljanja premoženja in vodenja investicijskih skladov. Uspešno zaključil več projektov odpiranja novih trgov in vodenja novih podjetij v tujini za podjetja, ki so se širila v tujino.

Direktor Superos Fund Management

Andrej Laznik

V svoji bogati karieri ima več kot 30 let izkušenj v vodenju velikih podjetij, postavitvi optimalne organizacije in procesov po spojitvi podjetij, vodenju procesov optimizacije in prilagoditvi optimalnih stroškov s ciljem finančne in poslovne uspešnosti.

Vodja zalednih oddelkov

Tanja Močnik

Ima več kot 20 let izkušenj v borzno posredniški družbi ALTA Invest d.d. in Poteza d.d. s poznavanjem in usklajevanjem prodajnih in  podpornih procesov znotraj družbe ter vodenjem prodajne mreže.  Uspešno vodila in integrirala več različnih razvojnih projektov.

Direktor prodaje

Mateja Zavadlal

V svoji več kot 20 letni karieri je pridobila izkušnje najprej v javnem  sektorju in nato skoraj 15 let v gospodarstvu tako v Sloveniji kot v tujini.  Managersko kariero je zgradila na področju uspešne združitve več  podjetij, prestrukturiranja tako na finančnem kot poslovnem področju,  vodenju podjetij različnih panog, postavitvi kulture podjetja, učinkovitih  procesov in z graditvijo močnih uspešnih teamov.

PIŠKOTKI

To spletno mesto uporablja piškotke z namenom nenehne izboljšave našega spletnega mesta. Piškotki ne vsebujejo in ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta se strinjate z našo Politiko piškotkov.

POGOJI UPORABE IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI

Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta se šteje, da se strinjate z zgoraj navedeno Izjavo o omejitvi odgovornosti, z našimi Pogoji za uporabo spletnega mesta www.superos.eu in Politiko zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

Splošni pogoji za uporabo spletnega mesta www.superos.eu
Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov
Izjava o omejitvi odgovornosti