SUPEROS FUND MANAGEMENT je upravljavec alternativnih investicijskih skladov registriran pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

Družba za upravljanje Superos Fund Management upravlja alternativne investicijske sklade, ki se po svoji vsebini razlikujejo od že uveljavljenih naložbenih možnosti. Portfelji skladov temeljijo na inovativnih modelih in pristopih prilagojenih trenutnim ekonomskih razmeram ter ob enem vlagatelju zagotavljajo edinstveno mero transparentnosti in stabilnosti.

Vsi skladi so namenjeni profesionalnim vlagateljem, ki pred donosnost postavljajo varnost svoje naložbe iz katere skozi premišljene in pravilno odmerjene poteze upravljavci družbe ustvarjajo konkurenčno donosnost.

Celotno poslovanje stremi k vodilu 0 do 1 oziroma ustvarjanju dodane vrednosti, kjer je drugi ne vidijo ali ne morejo ustvariti.

*v nastajanju

Preprosto
stabilno.

Superos lahko ponudi vlaganje v svoje sklade zgolj profesionalnim vlagateljem, ki so kategorizirani kot profesionalne stranke oz. profesionalne stranke na zahtevo skladno z aneksom II Direktive 2004/39/EC in 31. členom ZUAIS.

Za več informacij nas kontaktirajte na info@superos.eu

INFLACIJA IN VPLIV NA NALOŽBENE ODLOČITVE

V trenutku precejšnjega porasta inflacije in negotovosti v navezavi s pandemijo Covid-19 ter geopolitičnimi pretresi

Preberi
Matevž Raztočnik 11 aprila, 2022

KDAJ IN KAKO PRODATI PODJETJE

Podjetja in njihovi lastniki se v času svojega obstoja nemalokrat soočijo z vprašanjem glede prodaje

Preberi
Matevž Raztočnik 16 oktobra, 2021